Tancament temporal del CDIAP Caldes i Granollers

Seguint instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el CDIAP Caldes i el CDIAP Granollers estaran tancats de forma temporal. Tot i això, continuem fent tasca assistencial amb els infants i les famílies mitjançant teletreball. Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través dels...

La comunicació en nens petits amb TEA

  Rafael Villanueva Ferrer exposa les reflexions sobre la utilització dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.   Una de les conseqüències més devastadores dels trastorns de l’espectre autista són les alteracions que poden provocar en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Els llenguatges alternatius i augmentatius pretenen donar...