Qui som?

CAPIVO SCCL (Centre d’atenció a la primera infància del Vallès Oriental) som una Cooperativa de Treball Associat d’Iniciativa Social sense afany de lucre que vàrem iniciar la nostra activitat social l’any 1990.

La cooperativa està formada per un grup de professionals de diferents disciplines especialitzats en la petita infància. Desenvolupem la nostra tasca en el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CDIAP Granollers i CDIAP Caldes.

El principal objectiu principal de la cooperativa és l’atenció als infants amb dificultats en el seu desenvolupament o en risc de partir-ne i també atendre a les seves famílies, des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció i l’assistència; així com el suport i formació de l’entorn desenvolupant tasques d’assessorament, formació, docència i investigació.

Missió

Contribuir en el benestar i la millora de la salut dels infants d’entre 0 i 5 anys i 11 mesos, i ajudar en la prevenció de les dificultats o dels possibles trastorns de desenvolupament d’aquesta població.

Visió

Continuar i millorar la qualitat assistencial que oferim a famílies i infants éssent el referent de l’atenció i prevenció del desenvolupament bio-psico-social dels infants de 0 a 5 anys i 11 mesos.

Valors

Democràcia i transparència: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.

Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat dels recursos de la cooperativa i mediambientals, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors.

Ocupació de qualitat: vetllant per l’ocupació estable, la conciliació familiar, la jornada laboral, etc…

Formació continuada, innovació i actualització constant: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals i actualitzant els recursos per tal de millorar la qualitat de l’atenció. També oferint accions formatives i rebent assessorament dins l’àmbit cooperativista.

Treball en equip i en xarxa : intervenint abans de l’aparició de possibles dificultats.

Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.

Professionals

La cooperativa disposa d’un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en desenvolupament infantil, composat per les següents disciplines:

Fisioteràpia

Logopèdia

Neuropediatria

Pedagogia

Psicología y psicología clínica

Treball social

Administració

Assessor-Consultor

Assessorament i formació

A partir de l’any 2015, a petició d’algunes escoles bressol, es
realitza una aposta com a cooperativa per tal d’oferir formació i
assessorament a les educadores infantils. La intenció és poder aprofundir i
reflexionar sobre temes relacionats amb el treball amb els infants i les seves
famílies. Arrel d’aquesta idea, la cooperativa va ampliant la proposta de formació i s’ofereixen, també, xerrades a famílies, associacions de pares, o a d’altres serveis especialitzats o interessats en la criança i/o en el desenvolupament dels infants. Des d’aleshores, hem ofert:

Assessorament a famílies

• Vincle afectiu i motricitat.

• L’hàbit de la son.

• Desenvolupament del llenguatge.

• Els límits i la contenció en la criança.

• El vincle afectiu.

• Reflexió sobre el desenvolupament infantil.

• Desenvolupament emocional de l’infant.

• Funcions emocionals de la família.

• Inici de l’escola bressol.

• Les emocions en l’infant i la família.

• Desenvolupament motriu.

• El control d’esfínters.

Formació a educadores

• Detecció i signes d’alarma de TEA: casos pràctics.

• Sobre el treball amb famílies.

• Sobre la formació dels vincles.

• Base emocional i relacional en el desenvolupament del llenguatge.

• Desenvolupament motriu.

• Contenció i regulació. TEA.

• Contenció emocional.

• Observació. Construcció de la identitat, I i II.

• Necessitats de l’equip educatiu a l’escola bressol.

• Acompanyament emocional als infants i famílies a l’escolabressol, a partir de l’observació i l’anàlisi d’un cas.

• L’atenció de l’infant amb necessitats educatives especials: TEA.

Formació a altres CDIAP

• Introducció a les escales de desenvolupament MERRILL-PALMER-R.

• Implementació del Programa AGIRA (Assistència Global a Infants amb Risc d’Autisme) i supervisió de casos TEA.