Collak

Amb la implantació hem aconseguit un estalvi de gairebé un 50% en les impressions de documents.