La comunicació en nens petits amb TEA

 

Rafael Villanueva Ferrer exposa les reflexions sobre la utilització dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

 
Una de les conseqüències més devastadores dels trastorns de l’espectre autista són les alteracions que poden provocar en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Els llenguatges alternatius i augmentatius pretenen donar suport a la aparició del llenguatge i / o, en qualsevol cas, facilitar que el nen amb TEA trobi formes de comunicar-se amb la seva família i cuidadors.
 

Ajuts

 
Aquests ajuts desperten grans expectatives i alhora moltes reticències a professionals i famílies. En el fons, la seva utilitat està lligada a les capacitats i possibilitats de l’infant i del seu entorn cuidador. Bàsicament pretenen rebaixar la complexitat de la comunicació i fer-la més accessible. Però això no sempre s’aconsegueix, per la mateixa dificultat d’aquests sistemes i la seva manera d’utilitzar-los i per les limitacions que el trastorn provoca en el nen i també en les persones que tenen cura.
 

Dificultats

 
Les greus dificultats en la relació, la comunicació, la simbolització i l’organització emocional provoquen que no aparegui o ho faci de forma insuficient, la intenció comunicativa, que no es creuen significats i que no s’incorporin les formes de comunicació que li ofereix la seva família i mestres (bé siguin aquestes formes, paraules, dibuixos, objectes o gestos).
 

Conclusió

 
Per tant, aquestes ajudes a la comunicació han d’ajustar-molt bé a les possibilitats i dificultats de cada nen i utilitzar sobre la base de relacions riques de manera emocional i vivencialment i en situacions que tinguin sentit per al nen i per als adults que l’ ajuden.
 

Pots ampliar informació fent clic al següent enllaç