De conformitat amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre

a) Les dades per vostè subministrades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de Capivo, registrat en el Registre General de Protecció de Dades.
b) Aquestes dades només seran emprades amb fins de gestió, així com per remetre-li informació sobre els serveis i productes que pugui resultar del seu interès.
c) Capivo ha adaptat els nivells de seguretat exigits a les dades facilitades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tecnologia, per evitar la seva pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats als mateixos.
d) Capivo assegura la confidencialitat de les dades aportades, garantint que no seran cedides a tercers aliens a Capivo.
e) Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se mitjançant carta o correu electrònic, adjuntant fotocòpia del seu DNI a Capivo, Camp de les Moreres, 9-11, 08401-Granollers (Barcelona) – cdiapgranollers@capivo.cat .
f) Les seves dades poden ser utilitzades per remetre per correu electrònic informació de caràcter publicitari del seu interès. Si no desitja rebre aquesta informació, si us plau indiqui-ho expressament enviant un correu electrònic a cdiapgranollers@capivo.cat