Qui som?

CAPIVO SCCL (Centre d’atenció a la primera infància del Vallès Oriental) som una Cooperativa de Treball Associat d’Iniciativa Social sense afany de lucre que vàrem iniciar la nostra activitat social l’any 1990.

La cooperativa està formada per un grup de professionals de diferents disciplines especialitzats en la petita infància. Desenvolupem la nostra tasca en el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç z, CDIAP Granollers i CDIAP Caldes.

El principal objectiu principal de la cooperativa es l’atenció als infants amb dificultats en el seu desenvolupament o en risc de partir-ne i també atendre a les seves famílies, des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció i l’assistència; així com el suport i formació de l’entorn desenvolupant tasques d’assessorament, formació, docència i investigació.

Valors

Innovació: fomentant processos d’innovació per la millora de l’atenció.

Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.

Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.

Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari com a model assistencial.

Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.

Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.

Procediments eficaços: establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin el funcionament i la millora.

Prevenció: intervenint abans de l’aparició de possibles dificultats.

Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.

Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.

Professionals

La cooperativa disposa d’un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en desenvolupament infantil, composat per les següents disciplines:

Fisioteràpia

Logopèdia

Neuropediatria

Pedagogia

Psicología y psicología clínica

Treball social

Administració

Assessor-Consultor

Programa Agira

El Programa AGIRA es va crear l’any 2007, en la necessitat d’oferir a l’infant i a la seva família una assistència global, constant, integrada i coordinada que respongui a la necessitat terapèutica real de l’afectació i que vagi acompanyada dels recursos indispensables per fer-hi front en cada cas i en cada moment del cas.

Amb assistència global ens referim a una atenció:

• Que sigui continuada i revisable
• Que pugui atendre els diferents protagonistes del cas (infant, pares, família, cuidadors, educadors, diversos professionals que hi estiguin relacionats)
• Que pugui intervenir en els diferents llocs i moments de la vida de l’infant (domicili, CDIAP, escoles bressol o ordinària, espais d’activitats variats)
• Que incideixi en els diferents estadis: prevenció, detecció, diagnòstic i tractament.

El Programa treballa també en la formació d’aquells professionals que tenen cura dels infants i d’aquells que poden facilitar una detecció més primerenca.

Aquest programa ha estat desenvolupat en el CDIAP de Granollers i de Caldes fins el març del 2015.

Si vols més informació sobre el Programa pots descarregar les següents news:

NEWS 1

NEWS 2

NEWS 3

NEWS 4