Què és CDIAP Granollers?

El CDIAP Granollers és un servei públic, universal i gratuït, que està integrat en el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Per a qui?

El CDIAP atén infants de 0 a 6 anys amb trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-los i també a les seves famílies mitjançant una atenció global i multidisciplinar. Es treballa des de la prevenció i la detecció fins al diagnòstic i el tractament. Així mateix, es realitza un treball de coordinació continu amb altres serveis externs dels àmbits educatiu, sanitari i social de la zona. La prioritat del servei és atendre els nens més petits de 4 anys. Per aquesta raó, si la demanda supera les possibilitats d’atenció es prioritzaran als menors de 3 anys i els que pateixen afectacions greus.

Com accedir?

Al CDIAP Granollers poden accedir les famílies de la zona de Granollers, Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Montmany-Figaró, Montmeló, Montornès, la Roca del Vallès, Tagamanent, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

La derivació de nens al CDIAP es pot fer mitjançant els serveis educatius (llar d’infants, escola ordinària …), sanitaris (pediàtre referent, hospital ….) i socials (treballadors socials, espais familiars …), o per iniciativa de la família.

Per demanar visita només cal que la família contacti telefònicament o presencialment amb el CDIAP.

Què fem?

Al Servei d’Atenció Precoç realitzem actuacions de tipus prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica, i de caràcter interdisciplinari, que s’estenen des del moment de la concepció fins que l’infant compleix 6 anys.

Els serveis que oferim són:

PROGRAMES DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ

Àrea de sanitat

• Hospital

  • Treball amb embarassos de risc a l’Hospital General de Granollers
  • Treball de prevenció en les unitats de nounats patològics de l’Hospital General de Granollers

• ABS / CAP: Treball amb les ABS de diferents poblacions de la zona d’atenció del CDIAP

Àrea d’educació

• Detecció i prevenció en la llar d’infants

• Detecció i prevenció a l’escola ordinària

Àrea social

• Detecció i prevenció en espais familiars

• Altres

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC DEL DESENVOLUPAMENT DE L’INFANT I DE LA SEVA FAMÍLIA:

Inclou el procés diagnòstic i les actuacions necessàries per valorar el desenvolupament bio-psicosocial i possibles alteracions o el risc de patir-en nens que necessiten ser atesos i en les seves famílies.

TRACTAMENT:

Les modalitats d’intervenció que oferim són:

• Tractament al nen i la seva família
• Acompanyament i suport als pares
• Atenció domiciliària
• Espai d’activitat aquàtica
• Grups terapèutics de nens
• Grup de pares
• Coordinacions amb els professionals de la xarxa de l’àmbit sanitari, educatiu i social que coneixen al nen

TREBALL EN XARXA

 

FORMACIÓ I DOCÈNCIA
• Assessorament i sensibilització en forma de xerrades

 

PROGRAMA ESPECIFIC D’ATENCIÓ A INFANTS AMB TRASTORNS GREUS DEL DESENVOLUPAMENT O EN RISC DE PATIR-LOS

DESCARREGA’T EL PGR 2021

Els nostres professionals

TREBALLADORES SOCIALS

Cristina García • Isabel Valls

FISIOTERAPEUTES

Anna Cuberos • Adela Liria •
Mª Jesús Miranda • Àngels Vázquez

NEUROPEDIATRES

Cristina Iturriaga • Monika Auffant

PSICÒLEGS

Núria Aixandri • Margarita Corbera • Lola Jiménez (Psicòloga General Sanitària i Psicoterapeuta) •Liria Moran • Alejandra Naya • Susanna Olives  • Mireia Pardo• Joana Santano (Coordinadora) • Aitziber Zuñiga • Noemí Mauri

PSICÒLEGS CLÍNICS

Rosa Clua • Rafael Villanueva (assessor consultor)

LOGOPEDES

Laura Lluís • Jèssica Perxachs •  Marta Seoane (Directora) • Rafael Villanueva

ADMINISTRACIÓ

Olga Muntsant

ATENCIÓ A L’USUARI

Àngels de la Vara