Ajuntament i CDIAP renoven el conveni de col·laboració

  El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç renova per quatre anys més el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que incorpora una dotació de 7000€ pel manteniment del centre a Caldes   L’Ajuntament i el CDIAP Caldes (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) renoven, per quatre anys més...

La comunicació en nens petits amb TEA

  Rafael Villanueva Ferrer exposa les reflexions sobre la utilització dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.   Una de les conseqüències més devastadores dels trastorns de l’espectre autista són les alteracions que poden provocar en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Els llenguatges alternatius i augmentatius pretenen donar...