Estimació de la prevalença dels trastorns de l’espectre autista

 
El CDIAP Caldes i Granollers col·labora en la investigació de la prevalença del Trastorn del Espectre Autista (TEA) en atenció precoç a Catalunya. L’estudi també quantifica els menors de 31 mesos que presenten risc de patir el trastorn. Els resultats estimen una prevalença de TEA aproximada de 0,57% (1: 175) i confirmen que hi ha un augment important del nombre de casos. També mostra la necessitat de la incrementació dels programes de sensibilització i formació dels professionals per la detecció precoç del TEA.
 
Trobareu l’article “Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz en Cataluña” a la revista nº 35 de Psicopatología y Salud Mental de la Fundació Orienta en el següent enllaç:
 
https://www.fundacioorienta.com/es/producto/estimacion-de-la-prevalencia-de-los-trastornos-del-espectro-autista-en-centros-de-atencion-precoz-en-cataluna/