Viatge al fons del cervell i el llenguatge

  Una exposició al CosmoCaixa mostra un recorregut pel cervell centrat en les seves funcions lingüístiques   Homínids com l’australopitec o el neandertal eren capaços de comunicar-se, però no és fins a l’aparició de l’homo sapiens que arriba el llenguatge, i això ho canvia tot. L’estructura social, l’art o el...

CAPIVO SCCL, ha rebut una subvenció

  La cooperativa CAPIVO rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya.   Amb aquesta subvenció s’espera poder incorporar socis i sòcies de treball per part de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’Ordre EMO / 308/2014, de 15...

La comunicació en nens petits amb TEA

  Rafael Villanueva Ferrer exposa les reflexions sobre la utilització dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.   Una de les conseqüències més devastadores dels trastorns de l’espectre autista són les alteracions que poden provocar en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Els llenguatges alternatius i augmentatius pretenen donar...