Pocurull

Apen cobreix totes les nostres necessitats de manteniment informàtic a un preu just.

Teatre

Treballar amb Apen ha permès despreocupar-nos de la informàtica sense patir.

Blancafort Resort

Bon servei, ràpids, amb tècnics qualificats, etc… Es posen en la pell de l’empresa buscant sempre la millor solució i la més econòmica.