La comunicació en nens petits amb TEA

  Rafael Villanueva Ferrer exposa les reflexions sobre la utilització dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.   Una de les conseqüències més devastadores dels trastorns de l’espectre autista són les alteracions que poden provocar en el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Els llenguatges alternatius i augmentatius pretenen donar...