CAPIVO SCCL, ha rebut una subvenció

 

La cooperativa CAPIVO rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya.

 
Amb aquesta subvenció s’espera poder incorporar socis i sòcies de treball per part de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’Ordre EMO / 308/2014, de 15 d’octubre.
 

Quan?

 
Aquestes subvencions han estat cofinançades pel Fons Social Europeu, en el marc del programa operatiu de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” per al període 2014-2020.